top of page

Våra Avelstjurar

Stjärna
Stjärna
Stjärna
Stjärna

435 Red Zlatan av Friskatorpet T107
2018
F    Red Tom av Fogdegården
M   Red Bente av Friskatorpet
FF   Red Paringa Iron Ore
MF  Red Ozzo av Höganäs

MIX 103 / PIX 111 / FIX 115/ AIX +20

1508 Red Yeild av Emitslöf
2017
F    Red Six Mile Grand slam 130z
M   Red Basin Bell av Höganäs
FF   Red VGW Game Plan 816
MF  Red Remington av Höganäs

MIX 97 / PIX 116 / FIX 115 / AIX +22

1522 Red Zen
2018
F    Red Laningan Deep Canyon
M   Red Dyna Nellie av Höganäs
FF   Red Lchmn Grand Canyon
MF  Red Remington av Höganäs

MIX 106 / PIX 111 / FIX 95 / AIX +8

1525 Red Zion
2018
F    Red Valuta av Stehag
M   Red Faye av Davidstorp
FF   Red T2 av Åbuen
MF  Red Red Obama av Stenhammar

MIX 115 / PIX 107 / FIX 108 / AIX +18

Våra Avelstjurar: Red Angus: Testimonials
bottom of page