top of page

Gården Blåkulla

Gården heter Blåkulla. Namnet är gammalt och har inget med påsken att göra. När gården byggdes på 1800-talet, var kullen gården ligger på täckt av blåsippor. 

Gården köptes av Farfar och Farmor eftersom de såg större potential i den än farmors släktgård som gått i släkten sedan 1700-talet. 

På den tiden när farfar Inge drev den var det som de flesta andra gårdar både Kor, Grisar, Höns och Hästar.

När Bengt tog över 1990 blev det full fokus på mjölkproduktion med SLB och Holstein som bas. 

Han slutade med mjölkkor 2015 med ett mjölkinvägningssnitt på 11 001kg.

Hösten 2015 togs gårdens produktion över av Daniel. Två stallar byggdes om från båsladugård till liggbås. Intresset för ekologisk produktion ökade och gården blev KRAV-Certifierad. 

Mjölkkorna avvecklades och Röd Angus köptes in ifrån tre olika avlesbesättningar i Skåne. 

Redan 2012 importerades Dexterkor från Danmark och seminerade med Engelska semintjurar för att få in helt nya moderlinjer i sverige.

Delar av gården bedrivs som ett Regenerativt Lantbruk enligt arbetssättet Holistic Managnement. Det är en filosofi som varit intressant sedan länge och successivt implementerats i gårdens sätt att drivas.

2018 Byggdes en solcellsanläggning, så gården är både självförsörjande på el och el-leverantör.

2018 Påbörjades byggnationen av ett nytt lösdriftstall som ska stå klart 2021 som EU är med och finansierar. 

Gården Blåkulla: About
bottom of page