Utfodring & Betesdrift

Våra djur blir enbart serverade ensilage och halm. Vi tror att en bra grovfoderomvandlare är nyckeln till god ekonomi.

Därför föds all rekrytering och blivande avelstjurar upp på enbart ensilage. Detta hjälper oss att sålla bort de som växer mindre bra utan spannmål.


Alla kor betar utan tillskottsutfodring Maj-December, därefter stallas hälften av djuren in och resten går på utedrift. 

Korna betar hälften Naturbete och hälften åkerbete. Korna får ny fålla var 3dje dag och kalvarna får inget spannmål på betet.

 

0709-74 06 72

Västraby Blåkulla 1081 289 93 Broby

©2019 by Emitslöf Lantbruk