Vår filosofi och sätt att arbeta.

Målet med vår betesdrift är att öka vitaliteten i de ekosystemprocesser som pågår under kornas klövar.
Med detta arbetssätt blir våra kor klimatpositiva och binder mer kol än de släpper ut.